Home » » "Politik Islam Pasca Arab Spring di Negara Islam"

"Politik Islam Pasca Arab Spring di Negara Islam"

Written By Wadah Baru on Isnin, 17 Ogos 2015 | 11:22 PG

Bagaimana Penglibatan Berkesan Politik Islam dalam Kerangka Negara dan Kedaulatan Undang-undang"


 Pujian kepada Allah SWT dan selawat serta salam ke atas Rasulullah SAW.

Saudara-saudara yang dikasihi para ulama peserta Nadwah Ulama Nahdhah Jadidah di Malaysia, semoga Allah merahmati saudara sekalian dan memimpin saudara bangkit bersama ummah menuju kedudukan mulia yang dikehendaki Allah SWT sebagaimana maksud firmanNya: "Kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan untuk manusia..."

Izinkan saya wahai saudara yang dikasihi sekalian, untuk saya susun di hadapan kalian beberapa patah dua kata secara sepintas lalu tentang Siyasah Syar'iyyah.

Saudara, Islam adalah agama Allah dan ia adalah satu sistem rabbani untuk seluruh urusan dan keperluan hidup. Islam telah mencipta satu umat dan tamadun yang telah mengembirakan dunia Islam dan bukan Islam. Di antara petunjuk-petunjuk Siyasah Syar'iyyah yang utama dalam Islam, saya gariskan seperti berikut:

Pertama, sistem politik Islam dibangunkan atas prinsip menjaga maslahah (kebaikan) dan menolak mafsadah (keburukan). Sekiranya boleh, saya ingin katakan sebagai mana para ulama kita berkata bahawa Islam datang dengan seluruh hukum-hakamnya untuk merealisasikan maslahah untuk manusia. Demikian kata Imam al-‘Iz bin Abdus Salam rahimahuLlah. Maka sistem Islam secara khususnya berdiri di atas prinsip menjaga maslahah dan menolak mafsadah, bahkan itulah realiti seluruh syariat Islam.

Kedua, dalam Fiqh Siyasah Syar'iyyah ada beberapa perkara penting yang dipelihara. Yang utama sekali ialah Fiqh Realiti Semasa, Fiqh Keutamaan, Fiqh Matlamat Syarak, Fiqh Implikasi Tindakan dan Fiqh Pertimbangan di antara maslahah dan mafsadah. Semua hal ini mempunyai pertimbangan dalam menilai pendirian, mengambil keputusan dan menentukan maslahah yang wajib direalisasikan dalam kehidupan manusia. Fiqh yang pelbagai jenis ini hendaklah diberi pertimbangan dan diambil berat, kerana tidak mungkin kita boleh mengeluarkan hukum tanpa kita mengetahu realiti semasa, tanpa kita memahami apa yang lebih utama daripada yang lain, tanpa kita mengetahui apa matlamatnya dan apakah kesan akibat daripada tindakan itu. Inilah isu-isu yang menjadi perkara asas dan utama dalam Siyasah Syar'iyyah.

Semua perkara ini mempunyai pertimbangan dalam menilai pendirian, membuat keputusan dan menentukan maslahah. Di antara kaedah-kaedah syarak yang terpasak di dalam Fiqh Islami ialah keadaan fiqh dan hukum syarak itu berubah menurut zaman, tempat, keadaan dan individu. Semua itu berdasarkan prinsip menjaga maslahah sebagaimana anda ketahui. Perkara ini amat penting untuk diberi perhatian, dipasakkan dan dipelihara.

Ketiga, di sana ada satu terminologi yang mungkin baru dari segi pengistilahan tetapi sudah lama sebagai pasakan usul, iaitu istilah Fiqh Haraki. Fiqh Harakah adalah berbeza dengan Fiqh Kitab. Fiqh Kitab mungkin anda boleh baca daripada kitab-kitab dan anda akan memahami apa yang ditulis.
Manakala Fiqh Harakah pula, anda mesti memerhati situasi, perubahan dan perkembangan terkini. Secara ringkas saya mengatakan bahawa kehidupan Nabi SAW telah melalui beberapa fasa yang berubah-ubah. Setiap fasa ada ciri-cirinya dan hukum-hakam yang sesuai untuknya. Sebagai contoh, fasa Makkah tidak sama dengan fasa Madinah. Fasa sebelum Perjanjian Hudaibiyah tidak sama dengan fasa selepas itu. Fasa sebelum Pembukaan Kota Makkah tidak sama dengan fasa selepasnya.

Yang penting dalam kesempatan ini ialah fasa-fasa selepas tidak memansuhkan atau menghapuskan hukum-hakam fasa-fasa sebelumnya. Inilah satu isu yang wajib ditekuni oleh para ulama komtemporari. Isu-isu pemeringkatan fasa dalam gerakan Islam, dalam fiqh maslahah dan dalam fiqh Siyasah Syar'iyyah merumuskan bahawa isu-isu selepas tidak memansuhkan isu-isu sebelumnya.

Sebaliknya, bahkan inilah yang lebih utama, iaitu umat Islam mesti menilai melalui para ulama tentang situasi fasa yang mereka alami dalam waktu semasa dan mengambil apa yang sesuai daripada kehidupan dan sirah Nabi SAW. Situasi kuat tidak sama dengan situasi lemah, situasi aman tidak sama dengan situasi perang. Inilah yang diucapkan oleh para ulama kita yang muktabar ketika mentafsirkan ayat (al-Quran Surah al-Baqarah: 106 yang bermaksud): "Apa sahaja ayat yang Kami mansuhkan, atau yang Kami tinggalkan, Kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya..", ayat ini dibaca dalam qiraat lain yang muktabar ( ننسأها ) dengan maksud “Kami tangguhkan..” di tempat ( ننسها ) “...Kami tinggalkan..” itu. Kadang-kadang hukum ditangguhkan kerana sesuatu situasi atau keadaan yang menyelubungi ummah, maka hal ini hendaklah diambil perhatian.

Sudah banyak kali saya bercakap tentang hal ini dalam buku saya al-Fiqh al-Haraki al-Mu'asir - Dirasah Ta'shiliyyah Naqdiyyah.

Keempat: Sikap terhadap kebudayaan luar dan tamadun asing. Kita sebagai umat Islam melihat umat lain dengan akal yang terbuka. Tiada dalam kebudayaan kita sikap menolak kebudayaan asing, sebaliknya kita menyaring setiap budaya lantas kita mengambil apa yang baik dan bermanfaat tanpa melihat sumber dan asal-usulnya. Bahkan kita mengiktiraf pemilik sesuatu kebaikan, walaupun ia adalah musuh kita. Apa sahaja kebudayaan, tamadun dan aliran pemikiran asing yang berfaedah dan tidak bercanggah dengan ketetapan aqidah kita, saya ulang sebut: ketetapan aqidah kita (iaitu perkara yang bukan ijtihadi dan teoritikal), maka kita mengambilnya, memuji pemiliknya dan memanfaatkannya tanpa mengira dari mana ia datang. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam Perjanjian Madinah dan pujian baginda terhadap perjanjian Hilfu l-Fudhul. Inilah juga yang dilakukan para al-Khulafaa al-Rasyidun dalam sikap memanfaatkan ketamadunan asing seperti sistem al-Diwan (jabatan pentadbiran) dan lain-lain lagi. Dan boleh juga untuk kita katakan bahawa demokrasi di zaman moden ini sebagai salah satu bentuk tamadun asing yang kita ambil, dengan batasan-batasan yang wajib yang sukar untuk kita huraikan dalam waktu sekarang.

Saya ingin katakan, bahawa kita percaya kepada proses dialog, interaksi dan krisis di antara pelbagai tamadun dan sejarah kita menjadi saksi tentang hal itu. Tiada dalam kehidupan kita bersama kebudayaan dan tamadun lain sebarang bentuk hubungan krisis berpanjangan. Di sana ada dialog, di sana ada hubungan kerjasama, interaksi.. bahkan setiap waktu dan keadaan ada pendiriannya.

Akhirnya dalam hal ini, di antara ketetapan agama kita dalam Siyasah Syar'iyyah ialah memelihara identiti Islam dan kejelasannya. Kita wajib memelihara identiti Islam yang jelas dan menjaga kemerdekaan identiti Islam itu, iaitu jatidirinya sendiri, bukan kecairannya.

Keenam: Di antara ketetapan kebudayaan kita dalam hal ini ialah kita bersikap terbuka kepada kebudayaan asing dan kita sedia berdialog dengan mereka serta bekerjasama dengan pelbagai lapisan manusia untuk mencapai maslahah yang sama dalam kerangkan ketetapan-ketetapan agama kita.

Demikianlah beberapa lontaran spontan berkaitan fiqh Siyasah Syar'iyyah yang kita harapkan ulama dan para pemikir dalam nadwah yang diberkati ini dan juga gerakan-gerakan Islam di pelbagai lapangan agar mereka menyebarluaskannya dalam kalangan umat. Ia adalah asas yang fundamental daripada asas-asas Islam yang agung dan asas tadbirannya dalam hal ehwal kehidupan.
WaLlahu a'lam

 Terjemahan Ucapan Syeikh Sayyid Muhammad Ferjani (Jurucakap Resmi Parti An Nahdah Tunisia)
Di Nadwah Ulamak Nahdhah Jadidah 2015 (NUNJI)
Anjuran: Harapan Baru Malaysia

0 ulasan:

Catat Ulasan

Follow by Email

 
Copyright © 2015 Wadah Baru - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger