Home » » Fiqh Malaysia sangat diperlukan

Fiqh Malaysia sangat diperlukan

Written By Wadah Baru on Selasa, 25 Ogos 2015 | 9:45 PG

Oleh Abd Shukur Harun

Makna umum progresif di sini ialah ingin maju, memandang jauh ke depan, bukan saja cintakan ilmu, tetapi juga bersikap terbuka yang bersedia untuk mendengar dan berbincang akan sesuatu perkara, termasuk  agama.

Tetapi tidak bermakna berkompromi dengan asas agama.
Kerana itu saya melihat Resolusi Nadwah Ulamak Nahdhah Jadidah 2015 (NUNJI15) yang bersidang di Shah Alam, Selangor pertengahan Ogos lalu adalah cerminan dinamika pemikiran para agamawan progresif  yang dipancarkan sepanjang persidangan  sehari suntuk itu.

Seramai 500 perwakilan dan peserta dari dalam dan luar negara berkongsi keilmuan mereka memperakui keperluan mematangkan dan membumikan risalah Rahmatan Lil Alamin memerlukan usaha berterusan bersama dengan semua pihak dalam satu pendekatan inklusif. Nadwah ini  adalah usaha awal yang penting dari Gerakan Harapan Baru (GHB) untuk memulakan wahana mengenai pembentukan fiqh Malaysia yang mengambil kira situasi masyarakat majmuk di negara ini tanpa merobah hukum asas yang dipancarkan dalam nas al-Quran dan sirah Nabi.

Di sini saya perturunkan dulu ketetapan resolusi NUNJI15 itu:

Meyakini betapa besarnya amanah Islam dalam memenuhi kehendak perubahan politik semasa, dan kegagalan kerangka politik penindasan, dan kegagalan pentadbiran kerajaan yang telus dan bertanggungjawab, maka NUNJI’15 mengusulkan beberapa ketetapan resolusi untuk diambil ketetapan selanjutnya;

1. Meningkatkan tahap keberkesanan politik Islam melalui proses demokrasi dan pendemokrasian dalam kerangka kedaulatan undang-undang negara dan Perlembagaan negara.

2. Memantapkan dan memperkukuhkan usaha secara berterusan dan gigih untuk menggali dan memunggah semula khazanah siasah syariah sebagai panduan berpolitik dan bernegara, dengan mengambil kira suasana / kondisi dan keperluan setempat bagi menelurkan fiqh siasah acuan Malaysia.

3. Memperkukuh dan memperjuangkan konsep Muwathonah berpandukan kepada memenuhi hak, dan membela sebarang pencabulan hak, sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan negara berpandukan kepada ketetapan siasah syariah.

4. Memperjuangkan syariat Islam perlu dipersembahkan dalam mafhum menyeluruh mengikut kebijaksanaan pendekatan dan tidak terhad kepada menyamakan syariat dengan hanya hudud semata-mata.

5. Menetapkan dan memperjuangkan yang satu dasar Islam yang memantulkan penghayatan makna Rahmatan Lil Alamin diterjemahkan melalui wujudnya sebuah negara madani melalui dasar keterangkuman dan kepimpinan yang beramanah kepada rakyat pelbagai kaum dan agama di Malaysia.

6. Meyakini dan menghayati kepelbagaian jemaah tidak boleh dijadikan alasan untuk menimbulkan budaya permusuhan dan budaya takfiri tetapi hendaklah diurus melalui adab perbezaan yang ditetapkan.

7. Meyakini dasar Islam Rahmatan Lil Alamin hendaklah diterjemahkan dalam amalan politik permuafakatan dengan semua pihak yang berkongsi cita-cita yang sama dan beriltizam dengan persetujuan yang dibuat bersama.

8. Bersetuju sebulat suara untuk mengasaskan sebuah parti politik baharu berpandukan kepada maqasid dan siasah syariah sebagai salah satu cara bagi mencapai ketetapan-ketetapan di atas.

Bagi mencapai matlamat resolusi yang dipersetujui, NUNJI’15 menyeru semua pihak untuk meneruskan usaha Islah pemikiran dan Islah organisasi dan kemudian menggembleng tenaga bersama untuk menjayakan ketetapan yang dibuat.

Dalam ucapannya yang sangat menarik, cendekiawan tersohor, Dr Siddiq Fadhil mengusulkan fiqh perlu peka kaum. Mungkin sesuatu adalah halal bagi satu kaum tetapi haram bagi kaum yang lain seperti wujudnya madrasah ahli ra’yi dan ahli hadis.

Beliau juga menekankan fiqh berubah mengikut masa dan keadaan serta tempat. Lain padang, lain belalang, katanya. Maka dalam konteks Malaysia, fiqh mesti disesuaikan dengan suasana dan keadaan negara ini.

Fiqh sejati, katanya, adalah sesuatu yang dinamik dan kontekstual. Ia tidak boleh membeku sehingga tidak mampu menjawab persoalan am dan persekitarannya.

Menurutnya, kegagalan memberikan jawapan yang tuntas, realistik dan meyakinkan akan menyebabkan orang lari untuk mencari jawapan yang lebih baik di tempat lain.

Di samping itu, kata Dr Siddiq Fadhil lagi, untuk menghindari kegagalan yang menimpa sebahagian gerakan Islam kontemporari akibat kegagalan memahami dan menangani tempat operasinya, gerakan Islam di Malaysia perlu mampu mengakar kuat pada fiqh al-nass cabang fiqh lainnya.

Di tengah realiti iklim politik dan sosio-budaya yang berbeza-beza, katanya, gerakan Islam di sesebuah negara tidak boleh menjadi sekadar replika daripada gerakan Islam lain.

Yang lebih tahu tentang waqii sesuatu tempat, tidak lain adalah penduduknya sendiri. Justeru katanya, warga Mekah sendirilah yang lebih mengetahui segala lurah dan lembahnya.

Di sinilah seorang peserta bertanya kepadanya, mengapa sesetengah gerakan Islam menggelunsur laju menjadi golongan ekstremis yang menakutkan. Lalu Dr Siddiq menjawab hal ini terjadi akibat pendukung gerakan Islam itu bertambah semangatnya tetapi tidak bertambah ilmu. Maka tidak seimbang, katanya.

Mufti Pulau Pinang Datuk Dr Wan Salim mengusulkan perlunya memudahkan fiqh taisir al-fiqh untuk menghadapi konteks masyarakat multikultural, bukan memberatkan mahupun meringankan.

Dr Maszlee Malik pula menekankan mengenai beberapa hadis yang menunjukkan Nabi SAW mengiktiraf sebarang “khair” (kebaikan) walau daripada pihak manapun datangnya. Justeru, kebaikan itu  bersifat universal.

Tokoh ini memberikan pelbagai contoh bagaimana Nabi SAW sentiasa  menggalakkan usaha kebaikan. Antaranya, peristiwa Hilful Fadhul di mana baginda sangat setuju usaha pemimpin Quraish di Makkah membentuk sebuah jawatankuasa keselamatan untuk mengatasi kejadian rompakan yang berleluasa di Mekah waktu itu.

Ketika itu, Nabi SAW berumur 37 tahun, belum menjadi rasul. Lalu beberapa lama kemudian ketika di Madinah, baginda menceritakan peristiwa ini dengan berkata, “Kalau aku dipanggil waktu itu untuk menyertai kerja baik kaum Quraish itu, aku akan bersetuju.”

Ini gambaran politik bijaksana dan pandangan jauh Nabi SAW, demikian juga beberapa contoh lain.

0 ulasan:

Catat Ulasan

Follow by Email

 
Copyright © 2015 Wadah Baru - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger